top of page
Vision

Vision

En vision utan handling är bara en dröm, vi tar ställning och skapar förändring. 

Vår vision är att skapa det Friska rummet, det gör vi genom att vårda er förskolor utan kemikalier och allergiframkallande ämnen. Vilket leder till en hälsosam inomhusmiljö som stärker ert och barnens välmående.

Miljö

Miljöansvar

Vi på Friska Rum inspireras av utmaningen att hela tiden utvecklas mot en ökad miljömedvetenhet. Utifrån vårt uppdrag,

vill vi tillsammans med er bidra till minsta möjliga klimatpåverkan. En viktig del i vårt miljöarbete är samarbetet med Svanen och vi har med råge mött deras kriterier för en Svanenmärkning. En Svanenmärkt städtjänst innebär att vi

erbjuder en miljöanpassad rengöring genom att: 

  • Fokuserar på att minimerar föroreningar 

  • Ständigt jobba mot att minimera förbrukning av drivmedel

  • Använda oss av miljömärkta hygienprodukter och påfyllningsmaterial

  • Sortera avfall och ständigt jobba mot en minskad användning av plastpåsar

  • Motivera vår personal till att bli mer miljömedvetna genom utbildning 

Svanen märkt

Genom att låta oss på Friska Rum sköta lokalvården kan ni på ett enkelt och trovärdigt sätt visa att ni tar ansvar för vår gemensamma miljö. 

Hållbarhet

Hållbarhet

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och ta ansvar för hur vår verksamhet påverkar människa, miljö och samhälle. 

 

Ni kan känna er stolta över att ni tagit ställning utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Tillsammans visar vi omtanke för omvärlden och bidrar till ett mer välmående samhälle genom att minimera påfrestningarna på vår miljö.

Metoder
Ultra rent vatten
Ånga

Metoder

Kemikaliefri städning är inte bara bättre för barnens omgivning och vår

gemensamma miljö, utan ger även ett renare slutresultat.

Ultra rent vatten

Ångrengöring

I vårt kranvatten återfinns mellan 150-200 olika typer av föroreningar så som kalk, klor, salter, mineraler och tungmetaller. Genom avjonisering och filtrering av dessa ämnen återges ett 100 % ultrarent vatten.

 

Filtreringsprocessen förändrar även vattnets egenskaper, vilket leder till

att det löser upp och absorberar

smuts på ett effektivt och skonsamt

sätt. Dessutom lämnas inga restprodukter av föroreningar kvar på den rengjorda ytan vilket medför att ny smuts får svårare att fästa.

Ångrengöring

Ångan rengör inte bara på ytan utan öppnar även upp porerna i underlaget för att lösgöra den mer ingrodda smutsen. I kombination med det höga trycket blir det rent på ställen som normalt sett är svåra att komma åt i den vardagliga rengöringen.

Den höga temperaturen på 180° C gör att ytan desinficeras och mögel, mögelsporer och mikroorganismer så som bakterier, virus, kvalster, löss och loppor (inklusive äggen) elimineras effektivt. Dessutom förhindras återväxten av dessa vilket leder till en hälsosammare inomhusmiljö.

Vinterkräksjukan
Bakterieförebyggande

Vinterkräksjukan

Bakterieförebyggande metoder

Vi kan även erbjuda en miljö- och hälsovänlig desinfektions metod som eliminerar bakterier, virus, svamp, mögel, biofilm och sporer.

Desinfektionsmedlet bygger på en svensk innovation som är framtagen tillsammans med forskare vid universitetssjukhuset i Örebro.

 

I kombination med en maskin som sprider desinfektionsmedlet elektrostatiskt får vi en fullständig täckningsgrad och kan erbjuda sanering av allt som barnen kommer i kontakt med i er förskolemiljö. Utöver det avges inga aerosoler och ni kan vistas i lokalen direkt efter utfört arbete.

För att motverka bakteriespridningen på er förskolan använder vi oss av förebyggande metoder och rutiner i vår vardagliga städning. Exempel på förebyggande metoder:

  • Rengöring av extra utsatta områden som dörrhandtag och lampknappar sker dagligen.

  • Vi tvättar vårt material i 95 °C för att eliminera bakterier och virus.

  • En mopp används max 25 kvm och byts sedan ut.

  • Vi byter rengöringsdukar mellan varje moment för att stoppa spridningen från exempelvis ett bord till ett annat.

Hälsosam städning

- vi kan på ett effektivt sätt sanera er förskola från detta virus.

Hygienkontroller
Hygienkontroller
Hygienkontroll ATP mätning

Tekniken vi använder är baserad på en så kallad ATP-mätning, enkelt förklarat

kan man med denna kontroll synliggöra det osynliga så som bakterier, virus och föroreningar. Mätningen ger en indikation på hur väl rengöringen genomförts utifrån ett hygienperspektiv och på ett enkelt sätt kan ni följa upp resultatet.

Kvalitetskontroller
Transparenta kvalitetskontroller

Som en del i vårt arbete med att säkerställa en jämn kvalité och skapa långsiktiga relationer går vi kontinuerligt igenom att vi uppfyller era förväntningar. Detta gör vi genom att använda oss av INSTA800 som är städbranschens verktyg för utvärdering av kvaliteten. Då transparens är viktigt för oss, välkomnar vi er att delta vid dessa kontroller som genomförs kvartalsvis. 

Personal
Trygga medarbetare

Vårt mål är att du som kund alltid har samma lokalvårdare vilket bidrar till att våra medarbetare känner ett större ansvar och engangemang i sitt arbete på hos er. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och känna sig trygga i sin anställning. Därför erbjuder vi bra arbetsvillkor och avtalsmässiga löner enligt kollektivavtal. Genom det skapar vi långsiktiga relationer till våra medarbetare.

Utbildning 
Skurning golv

Utbildningen av våra medarbetare och deras kompetens är en viktigt faktor och därför utgår vi från PRYL, som är Sveriges mest omfattande utbildning inom lokalvård.

 

I syfte att öka miljömedvetenheten och inspirera våra medarbetare har vi ytterligare en utbildning om hur vi skapar en hälsosam inomhusmiljö, helt enkelt det vi kallar Friska Rum.

Almega serviceföretagen städföretagen
Fora
Svenskt näringsliv
Naturskyddsföreningen
Klimatpakten
bottom of page